Garanti

Produktet er kontrollert i henhold til kvalitetskrav gjeldene for Nordpeis produkter.

 Garantier gjelder på deler:

  • Støpejernsdeler 10 år
  • Platestål 5 år
  • Betong 5 år

Garantien gjelder ikke:

  • Arbeid eller andre omkostninger som måtte påløpe ved garantileveranser
  • Feil eller defekter som følge av feil installasjon, dårlig piperekk, feil bruk, dårlig brensel eller lignende (ihht brukermanual).

Nye deler vil bli levert uten omkostninger for kunden. Innvedige slitedeler som rister, brennplater, glass, pakninger eller lignende omfattes ikke av garantien.

Warranty Card Europe Pdf, 371 kB.